Σπυρίδων Παμπουκίδης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος OTS

Ο Σπυρίδων Παμπουκίδης είναι ο ιδρυτής της εταιρείας πληροφορικής OTS A.E. Σήμερα κατέχει τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος MBA. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής όπου έχει εργαστεί ως προγραμματιστής – αναλυτής αλλά και μηχανικός υποστήριξης πωλήσεων, ενώ έχει διατελέσει και ειδικός σύμβουλος σε θέματα πληροφορικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εκτελεί και χρέη Α΄ Εκτελεστικού Αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).