Δημήτρης Κουτσούμπας

Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας