Θεόδωρος Βώκος

Διευθύνων Σύμβουλος, Εκθέσεις «Ποσειδώνια»