Στέλιος Στεργιούλας

Ιδρυτής της HYDROTUBE ENVIRONMENTAL CONSTRUCTIONS και Εκπρόσωπος Biogas Hochreiter GmbH

2010 - Σήμερα

Founder HYDROTUBE – ENVIRONMENTAL CONSTRUCTIONS Γεωχημικός - Περιβαλλοντολόγος

▪ Σχεδιασμός – Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών – στερεών - αέριων αποβλήτων

▪ Σχεδιασμός – Κατασκευή μονάδων επεξεργασίας νερού

▪ Σχεδιασμός – Κατασκευή μονάδων βιοαερίου

▪ Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών περιβαλλοντικών έργων

▪ Start up και παραμετροποίηση μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

▪ Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών Κλάδος Μελέτη – κατασκευή – διαχείριση περιβαλλοντικών έργων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

2017 – 2020

Msc Διαχείριση Αποβλήτων | Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

2003 -2008

Τμήμα Γεωλογίας | Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Σχολή Θετικών Επιστημών | Κατεύθυνση εφαρμοσμένης γεωλογίας

2013 – Σήμερα

Κατηγορίες μελετών

Πτυχίο μελετητή Α’ τάξης

20 (Μελέτες και ΄Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές) 

27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο

Μέλος ΓEΩTEE AM: 4-04783