Σπύρος Τζιάκας

Συνιδρυτής της Ergoplanning ΕΠΕ και Αντιπρόεδρος στον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ)

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών μου παρακολούθησα τον Ενεργειακό Τομέα του τμήματος.

 

Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συνιδρυτής της εταιρείας συμβούλων Εrgoplanning ΕΠΕ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για επενδυτικά σχέδια σε  πρωτογενή τομέα, μεταποίηση, τουρισμό και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επίσης αναλαμβάνει το σχεδιασμό την περιβαλλοντική και πολεοδομική αδειοδότηση και την οργάνωση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών.

 

Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος της εταιρείας Βιοενέργεια Νιγρίτας Α.Ε.

Η εταιρεία λειτουργεί από το 2016 στη Νιγρίτα Σερρών Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 999KW και εντός του 2022 θα ενεργοποιήσει την σύνδεση της επέκτασης σε 2,997KW.  

 

Συνιδρυτής και Αντιπρόεδρος της εταιρείας Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Η εταιρεία λειτουργεί από το 2016 στο Κολχικό Λαγκαδά Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 999KW

 

Συνιδρυτής της εταιρείας Qlab ΙΚΕ

H εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των Μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων σε Τρόφιμα, Νερά Χώματα, Απόβλητα με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην βιοχημική παρακολούθηση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιομεθάνιο.

 

Συνιδρυτής και πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας Εναλλακτικών Ενεργειακών Λύσεων

Η Ενεργειακή Κοινότητα έχει αδειοδοτήσει λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 4.997,00KW και αναμένει την αδειοδότηση ακόμη 10MW.