Σπύρος Βουτεκάκης

Διευθυντής του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

Ο Δρ Σπύρος Σ. Βουτετάκης γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα, έλαβε το πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το ΑΠΘ το 1984 και εξελέγη Διδάκτωρ Χημικής Μηχανικής από το ΑΠΘ το 1992. Ως διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστημάτων Διεργασιών του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, το κύριο έργο του είναι στον τομέα του προηγμένου ελέγχου, του σχεδιασμού και της κατασκευής συστημάτων αυτοματισμού και μονάδων μικρής κλίμακας. Ως Διευθυντής Έρευνας στον ίδιο οργανισμό δραστηριοποιείται στον τομέα του ελέγχου με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ελέγχου σε πραγματικό χρόνο με χρήση μαθηματικών μοντέλων, δοκιμών και ανάπτυξης αισθητήρων, σχεδιασμού και κατασκευής πιλοτικών μονάδων, σχεδιασμού και ελέγχου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφαρμογών κυψελών καυσίμου, εφαρμογών καταλυτικών αντιδραστήρων και ιδιαίτερα για την καταλυτική μερική οξείδωση ελαφρών υδρογονανθράκων και αναβάθμιση του ελαίου πυρόλυσης βιομάζας για την παραγωγή υδρογόνου, εναλλακτικές χρήσεις φυσικού αερίου, δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, υδρογονοπυρόλυση, του σχεδιασμού και λειτουργίας μονάδας δοκιμαστικής μονάδας παραγωγής κηρού από αντιδραστήρες Fisher-Tropsch καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοποιημένες κλίνες. Τα παραπάνω αφορούσαν την κατασκευή και τη λειτουργία συστημάτων αντιδραστήρων σταθερών, ρευστοποιημένων κλινών, καθώς και ενεργειακών συστημάτων που βασίζονται σε κυψελίδες καυσίμου και των περιφερειακών τους διατάξεων για την παραγωγή και αξιοποίηση του υδρογόνου. Στους τομείς αυτούς έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικά συνέδρια. Είναι συγγραφέας περισσότερων από 180 δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 160 δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια, 130 παρουσιάσεις σε εθνικά συνέδρια, 9 δημοσιεύσεις σε μη επιστημονικά περιοδικά, διεθνείς εκδόσεις 2 κεφαλαίων βιβλίων και 1 βιβλίο. Το επιστημονικό έργο του έχει αναφερθεί πάνω από 2700 φορές χωρίς τις αυτοαναφορές. Από τον 11/18 είναι διευθυντής του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ.