Ράνια Αικατερινάρη

Διευθύνουσα Σύμβουλος ΕΕΣΥΠ

Η Ράνια Αικατερινάρη είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ). Η ΕΕΣΥΠ συγκεντρώνει συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, καθώς και σε θυγατρικές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και αξιοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων.   

Πριν την ΕΕΣΥΠ, ήταν Partner (εταίρος) στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Ernst & Young (ΕΥ) στον τομέα των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα είχε και την εποπτεία του κλάδου ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Την περίοδο 2010-2015, διετέλεσε Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος στη ΔΕΗ και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Για περισσότερα από 10 χρόνια, εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική στην Ελλάδα και στο Λονδίνο σε μεγάλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως η BNP Paribas, η Eurobank και η Deutsche Bank. Επίσης, προηγουμένως, εργάστηκε στο Λονδίνο και στην Κοπενχάγη σε μεγάλες εταιρείες στον ενεργειακό κλάδο.

H κυρία Αικατερινάρη είναι μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), του Ευρωπαικού Δικτύου Γυναικών σε θέσεις ευθύνης (European Network for Women in Leadership), καθώς και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (COMPETEGR).

Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., καθώς και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και  είναι κάτοχος ΜΒΑ από το City University στη Μεγάλη Βρετανία.