Παντελής Φιλιππίδης

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Ιταλικά

ΣΠΟΥΔΕΣ:     Πολυτεχνείο Milano

                       Αρχιτέκτονας Μηχανικός

                        (1974-1979)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

Αρχιτέκτων Μηχανικός (1979 - )

Έμπορος (1982 - )

Βιοτέχνης ετ. ενδυμάτων (1984 - )   

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:                                            

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέλος Δ.Σ. Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  (2002 - 2005)

Γ΄ Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  (2005 - 2008)

Α΄ Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  (2008 - 2011)

Α΄ Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  (2011 - 2014)

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  (2014 - )

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Ο.Ε.Π.Ε.Κ.Α.Μ.Θ.)

πρώην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ο.Ε.Σ.Κ.Α.Μ.Θ.)

Μέλος Δ.Σ. Ο.Ε.Σ.Κ.Α.Μ.Θ. (2008 – 2012)

Πρόεδρος Ο.Ε.Π.Ε.Κ.Α.Μ.Θ. (πρώην Ο.Ε.Σ.Κ.Α.Μ.Θ.)  (2012 - )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΕΕ)

Μέλος Δ.Σ. ΕΣΕΕ (2012 - 2018)

Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΣΕΕ (2018 - )

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Διοικητικός υπεύθυνος Κ.Α.ΕΛ.Ε. -Παράρτημα Θεσσαλονίκης (2008 - )

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Ανάπτυξης Εμπορίου (2014 - )

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α΄Αντιπρόεδρος (2019- )

Πρόεδρος Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2007- )

Μέλος Τ.Δ.Ε. Ο.Α.Ε.Ε. (2006 - )

Μέλος Τ.Δ.Ε. ΙΚΑ (2006 - )

Μέλος Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.  (2016 - )

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΘ Α.Ε.  (2017 - )