Παναγιώτης Κετικίδης

Professor of Innovation and Technology, CITY College, University of York Europe Campus, Chairman of the South East European Research Center (SEERC) and Business Angel Investor

O Δρ. Κετικίδης Παναγιώτης εργάζεται στο University of York, Europe Campus, CITY College, ως Αντιπρόεδρος  (Vice President) του κολεγίου, υπεύθυνος για την έρευνα και την καινοτομία. Επίσης είναι ο Πρόεδρος του Ερευνητικού κέντρου Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (SEERC- www.seerc.org).  Στο παρελθόν έχει θητεύσει σε πολύ σημαντικές διοικητικές και ερευνητικές θέσεις στις ΗΠΑ.

 

O Δρ. Κετικίδης X. Παναγιώτης είναι μέλος του ΔΣ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (European Business Angels Network - EBAN), Συν-ιδρυτης του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρηματικών Αγγέλων (HeBAN) και Πρόεδρος του Τριπλού Έλικα (παράρτημα Ελλάδος). Επίσης είναι επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Αναπληρωματικό μέλος στο ΔΣ της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ.  και Μέλος  της επιτροπής Εκπαίδευσης-Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας  στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

 

Twitter

https://twitter.com/KetikidisP/status/1271862780585553926?s=20