Παναγιώτης Καραμόσχος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε.

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Αναδασμού και Έγγειας Αναδιάρθρωσης (Πολυτεχνείο Μονάχου).

Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Ιδρυτής, κύριος μέτοχος και Διαχειριστής των εταιρειών του Ομίλου MTC, με εκπόνηση πολλών και σημαντικών έργων στους τομείς του Εθνικού Κτηματολογίου, εφαρμογών Πυροπροστασίας και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, με την εταιρεία INFOΔΗΜ που υπήρξε η πρώτη εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αντικείμενο εφαρμογές GIS, Τεχνικών και Νομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών Εκτίμησης Ακίνητης Περιουσίας προς Δημόσιους φορείς και τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της χώρας, όλες τις τράπεζες της χώρας και προς εταιρείες διαχείρισης τραπεζικών δανείων, υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργου και Εκπόνησης Μελετών για τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Μεγάλων Έργων (Διαδριατικός Αγωγός ΤΑΡ). 

Ιδρυτικό μέλος και από 10/3/20 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΕ, με στόχο την έκδοση των εβδομαδιαίων εφημερίδων ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και την μετάδοση του ειδησεογραφικού portal www.makthes.gr

Ιδρυτικό μέλος και Μέλος Δ.Σ. της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Θεσσαλονίκης και ιδρυτικό μέλος του Cluster AI της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Α.Ε., και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος (ΣΑΤΜ ΒΕ), του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων  Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ), του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ), του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος (ΠΕΕΒΕ).