Νικόλας Τζόλλας

Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Καινοτομίας