Μπάμπης Παπαϊωάννου

Υπεύθυνος Πολιτικής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ EAC — Μονάδα Νεολαίας

Ο Μπάμπης Παπαϊωάννου εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, στη ΓΔ EAC — Μονάδα Νεολαίας. Είναι Εθνικός Εμπειρογνώμονας και υπεύθυνος πολιτική για τη νεολαία.

 

Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

 

Είναι εξειδικευμένος εμπειρογνώμονας στη χάραξη πολιτικής για τη νεολαία σε τοπικό επίπεδο και από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Μάιο του 2015, ήταν ο Συντονιστής της Θεσσαλονίκης - Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014.

 

Έχει πολύ ισχυρό προφίλ στην κοινωνία των πολιτών, καθώς ήταν μέλος διοικητικών συμβουλίων στις μεγαλύτερες οργανώσεις και δίκτυα για την ανάπτυξη πολιτικής για τη νεολαία στην Ευρώπη, όπως το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (www.youthforum.org).

 

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τα θέματα του youth work και ψηφιακού youth work, της πολιτικής για τους νέους στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και της ανάπτυξης πολιτικών για τη νεολαία σε τοπικό επίπεδο.