Μιχάλης Κούπκας

Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δήμος Θεσσαλονίκης