Μιχαήλ Χαβούζης

Διευθύνων Σύμβουλος Technopolis ICT Business Park

Σπουδές

1982 – 1986   Σχολή Θετικών Επιστημών  -  ΑΠΘ
Μαθηματικό Τμήμα
Βαθμός πτυχίου 6,92 

1995-1996     MBA   Kingston University

Πιστοποιησεις

2003  Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ 
(πεδία  Management, Ανθρ. Δυναμικού, Οικονομικών)

2007  Πιστοποίηση Εκπαίδευσης Εκπαιδευτή  Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ


Εμπειρία


1988-2004 Όμιλος   Singular  Software 

1988-1992 Singular Βορ. Ελλάδος ΑΕ
Υπεύθυνος πωλήσεων Θεσ/νικης
Δημιουργία  δικτύου αντιπροσώπων 

1993-1995 Singular Βορ. Ελλάδος ΑΕ
Βοηθός Δ/ντος Συμβούλου

1996 - 2004 Singular Software ΑΕ
Δ/ντης Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών

2004-2007   Οικονομικές Εκδόσεις ΑΕ
Εκδοτική εταιρία,  Περιοδικό ‘Epsilon 7’ 
Βασικός Μέτοχος - Αντιπρόεδρος 
7/2007 αποχώρηση από Μετοχικό Κεφάλαιο και το Δ.Σ.

2000-2006    ΚΕΚ   Ευρυμάθεια ΑΕ
Υπεύθυνος υποκαταστήματος

2004-2011  ΚΕΚ Νεφέλη
Συντονιστής προγραμμάτων κατάρτισης ενηλίκων στα πεδία Πληροφορικής και Οικονομικών - Διοίκησης 

2006-2009 Helectron AE 
Μέλος ΔΣ,  Σύμβουλος διοίκησης.     
     
 2005- 2017   Σύμβουλος  πληροφορικής
 Ελεύθερος επαγγελματίας

2012- 2013 Ευροσύμβουλοι ΑΕ 
 Γενικός & Οικονομικός Δ/ντης.     

2014-2015  ATS  AE 
Σύμβουλος διοίκησης &  Project Manager


2003- σήμερα Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ
Εισηγητής σε σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων σε θέματα 
Management, Στρατηγικής, Οικονομικών, Πληροφορικής 

1996 – σήμερα Συμμετοχή σε ερευνητικά εθνικά και  ευρωπαϊκά project  (IST, e-QUAL, interreg) στην ομάδα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου αλλά και ως υπεύθυνος έργου.

  
2015- σήμερα Τεχνόπολης Συμβουλευτική ΑΕ
Γενικός Δ/ντης. 

2015- σήμερα ICT Business Park Τεχνόπολης
Διευθύνων Σύμβουλος