Λουκάς Ζαχείλας

Επικεφαλής του Τομέα συστημάτων και θεσμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ο Δρ. Λουκάς Ζαχείλας είναι επικεφαλής του Τομέα Συστημάτων και Θεσμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης). Σπούδασε Χημεία και εφαρμογές Πληροφορικής και είναι Διδάκτωρ σε θέματα πλαισίων προσόντων (qualifications frameworks). 

Αφού εργάστηκε επί 6 χρόνια στη φαρμακευτική βιομηχανία, στη συνέχεια ασχολήθηκε με θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο χώρο αυτό έχει περισσότερα από 27 χρόνια εμπειρίας που αποκτήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 2006 στο Cedefop. Διετέλεσε εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας σε πολλά Ευρωπαϊκά Όργανα όπως το Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών Επαγγελματικής Κατάρτισης (DGVT), τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Κατάρτιση (ACVT) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Κατάρτισης (ETF). 

Σήμερα είναι ένα από τα μέλη της ομάδας διεύθυνσης του Cedefop και επικεφαλής ενός εκ των τριών Επιχειρησιακών Τομέων του Cedefop που δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση των εξελίξεων των πολιτικών και των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, την Ευρωπαϊκή συνεργασία στα Ευρωπαϊκά εργαλεία δια βίου μάθησης (πλαίσια προσόντων, μαθησιακά αποτελέσματα, διασφάλιση ποιότητας) καθώς και τις μελλοντικές τάσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.