Λίτσα Παναγιωτοπούλου

CEO της E.VI.A. Intelligent Performance, Πρόεδρος Intale Retail Solutions και Αντιπρόεδρος Papapostolou Healthcare Technologies

Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου είναι CEO της E.VI.A. Intelligent Performance, Πρόεδρος Intale Retail Solutions και Αντιπρόεδρος Papapostolou Healthcare Technologies. Υποστηρίζει και υπηρετεί ενεργά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω των πολλαπλών της ρόλων: Διεθνής ομιλήτρια, κριτής επιχειρηματικών σχεδίων και σύμβουλος Στρατηγικής Επιχειρήσεων και Startups.

Είναι Treasurer και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευση – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα (τ. Γενική Γραμματέας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού και Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου- στα 90 χρόνια του οργανισμού η μόνη γυναίκα). Αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία, μέλος Δ.Σ. του ΣΑΕΕ  (Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και Επιχειρηματικότητας) και του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου καθώς και μέλος του Business Advisory Council of Athens University International MBA.

 

Η μακροχρόνια καριέρα και εμπειρία της αναπτύχθηκε σε μεγάλα έργα και συστήματα παγκοσμίως με Control Data, ORACLE Greece SE Europe & Cyprus, ιδρύοντας Subsidiaries σε 16 χώρες και διεύθυνε και ανέπτυξε μεταξύ άλλων: Γερανός Α.Ε. και OTE Academy.

 

Είναι επίτιμο πρόεδρος του ΣΕΝ/Junior Achievement Greece (ιδρυτικό μέλος) και επίτημο μέλος της ΕΑΣΕ, τ. Πρόεδρος A.L.B.A University και τ. μέλος Δ.Σ. ΙΟΒΕ και μέλος σήμερα πολλών επιχειρηματικών, πολιτιστικών και μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων. Είναι κάτοχος BSc, MSc, Computer Science and Management - London University.