Καθ. Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος

Πρόεδρος, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Μέλος ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Μέλος του Ελληνο-αραβικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης

Καθ. Δρ. Χάρης Λαμπρόπουλος: Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ). Διδάκτωρ της London School of Economics (Ph.D. econ. LSE). Επίκουρος Καθηγητής “Οικονομικών της Εκπαίδευσης” του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας). Εκλεγμένο Μέλος ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) όπου και έχει συμμετάσχει ενεργά σε πλήθος δραστηριοτήτων του με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, του επιχειρείν και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών & Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΙΕΜΕ-ΚΕΕΕ), Επικεφαλής Σύμβουλος της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ-ΕΒΕΑ), Γενικός Γραμματέας του ICC Hellas, Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Αττικής, Μέλος ΔΣ του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως κ.ά.

Έχει διατελέσει Principal Consultant της Παγκόσμιας Τράπεζας (the World Bank), Σύμβουλος Υπουργών (Παιδείας, Τουρισμού και Υγείας), καθώς και ανώτατο στέλεχος (Πρόεδρος & CEO), μέλος ΔΣ και σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες, funds και Οργανισμούς, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε επίσημες αποστολές στο εξωτερικό καθώς και σε επιτροπές σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τέλος, έχει λάβει διάφορες διακρίσεις και υποτροφίες, έχει πλούσιο εθελοντικό έργο και ενεργή συμμετοχή στα κοινά.