Καθ. Δρ. Eden Mamut

Καθηγητής Θερμοδυναμικής και Προηγμένων Συστημάτων Ενέργειας, Διευθυντής του Ινστιτούτου για τις Νανοτεχνολογίες και των Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο “Ovidius” της Κωνστάντζα, Ρουμανία

Ο Καθηγητής Δρ. Eden Mamut αποτελεί από το 2021 μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ρουμανικής Κυβέρνησης με κύριο τομέα ευθύνης τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 7 «Καθαρή Ενέργεια».

Κύριο πεδίο έρευνάς του αποτελούν τα: Μοντελοποίηση θερμορευστών πολλαπλής κλίμακας, Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Σύνθετων Ενεργειακών Συστημάτων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Πολυκριτηριακές Μέθοδοι και Μέθοδοι Πολλαπλής Κλίμακας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Βιώσιμα Συστήματα Μεταφορών.

Στα κύρια επιτεύγματά του συγκαταλέγονται η έκδοση 95 άρθρων, 12 βιβλίων (ως συγγραφέας ή συντάκτης), 2 πατεντών στη Γερμανία και 1 πατέντας στη Ρουμανία.

Αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής για τα Συστήματα Ενέργειας (CEN/CLC/JTC 6 Hydrogen) από τον Σεπτέμβριο του 2019, Μέλος της Ομάδας Ειδικών για τα Νανοϋλικά της Ε.Ε. (ECHA Expert Group on Nanomaterials) από τον Απρίλιο του 2019, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου Θερμότητας και Μεταφοράς Μάζας από το 2008, Μέλος της Τεχνικής και Επιστημονικής Επιτροπής της Ρουμανικής Ένωσης για το Νερό από το 2013, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κόμβου MEDGreen που ειδικεύεται στις οικο-τεχνολογίες και στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας στη Ρουμανία, από το 2015, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για τις Κυψέλες Καυσίμου και το Υδρογόνο στις Βρυξέλες (FCH2JU) (2015-2017).

Τέλος έχει διακριθεί ως Επίτιμος Καθηγητής του Εθνικού Τεχνικού Πανεπιστημίου της Ουκρανίας Zaporozhye (2015), ως Επίτιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μηχανικής και Παιδαγωγικής της Κριμέας (2010) και ως Ιππότης του Εθνικού Τάγματος «Αστέρι της Ρουμανίας» (2000).