Καθ. Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Γεννήθηκε το 1966 στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από την Γερμανική Σχολή. Έκανε τις ακόλουθες σπουδές: Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ., 1989), MSc σε Εξοικονόμηση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος (Cranfield University, 1991), Διδακτορικό σε ηλιακά θερμικά συστήματα στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Α.Π.Θ., 1994). Από το 1998 είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και από το 2013 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών.

Δραστηριοποιείται ερευνητικά στα πεδία: (α) της ενεργειακής αποδοτικότητας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, (β) του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων και (γ) των αγορών ενέργειας και των οικονομικών και πολιτικών διαστάσεων των ενεργειακών πολιτικών.

Έχει διευθύνει περισσότερα από 65 ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει, μόνος ή με συναδέλφους, περισσότερες από 135 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 320 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων.

Είναι Associate Editor στο Energy and Buildings και από το 2015 επισκέπτης καθηγητής στο Technische Universität Hamburg στη Γερμανία.

Από το 2014 ως το 2018 διετέλεσε Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Από το 2022 είναι μέλος του Δ.Σ.  του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Από τον Αύγουστο 2019 είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε.