Ιωάννης Κούγιας

Διευθυντής Τμήματος Ρυθμιστικών Υποθέσεων & Επιχειρηματικής Ανάλυσης της Elpedison

Ο Ιωάννης Κούγιας διευθύνει το Τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων & Επιχειρηματικής Ανάλυσης της Elpedison. Εργάζεται σε κανονιστικά και ρυθμιστικά θέματα που άπτονται των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (χρηματιστηρίων και λιανικής), θέματα ανταγωνισμού και το στρατηγικό σχεδιασμό. Συντονίζει επιχειρηματικές αναλύσεις με επίκεντρο τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ρυθμιστική και επιχειρηματική στρατηγική της Elpedison.

Πριν ενταχθεί στην Elpedison, κατά την περίοδο 2013-2021, εργάστηκε ως Programme Officer της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC). Στο JRC συντόνισε έργα που αξιολογούσαν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την ενέργεια, καθώς και αναλύσεις προσομοίωσης με ενεργειακά μοντέλα. Συμμετείχε ενεργά στην αλληλεπίδραση έρευνας-πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και το κλίμα, επεκτείνοντας τη δράση στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ως εκ τούτου, συμβούλεψε τις Γενικές Διευθύνσεις Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ENER, ENV, RTD, INTPA, GROW), διεθνείς οργανισμούς (IEA, IRENA, ECREEE, κ.α.) και υποστήριξε το σχεδιασμό δραστηριοτήτων καινοτομίας.

Έχει αρθρογραφήσει στα σημαντικότερα περιοδικά του ενεργειακού τομέα και έχει συντάξει εκθέσεις πολιτικής που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι κάτοχος διπλώματος και διδακτορικού τίτλου από το Πολυτεχνείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και MSc στη Βιώσιμη Ενέργεια και τις Μεταφορές (Business School - UHUD).