Ηλίας Σπυρτούνιας

Γενικός Διευθυντής, Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο