Χρήστος Χασαπόπουλος

Διευθυντής Λειτουργίας Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής Βορείου Ελλάδος, ΗΛΕΚΤΩΡ

Ο Χρήστος Χασαπόπουλος έχει εμπειρία άνω των 14 ετών στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, στο Βιοαέριο που εκλύεται στους ΧΥΤΑ και την ενεργειακή αξιοποίησή του. Είναι Διευθυντής Λειτουργίας στους Σταθμούς Ηλεκτροπαραγωγής της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και πιο συγκεκριμένα στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων και στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Η εγκατεστημένη ισχύς των δύο Σταθμών Η/Π ανέρχεται στα 8,5 MWel. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την μελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, θέση σε λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση των Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής καθώς και των απαραίτητων δικτύων συλλογής και μεταφοράς βιοαερίου από τους ΧΥΤΑ προς ενεργειακή αξιοποίηση. Περαιτέρω, έχει απασχοληθεί και σε άλλα περιβαλλοντικά και ενεργειακά έργα της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της ΒΕΑΛ ΑΕ, με εγκατεστημένη ισχύ 23 MWel, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις βιοαερίου στην Ευρώπη, η οποία λειτουργεί στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων στην Αθήνα. Ο Χρήστος Χασαπόπουλος έχει σπουδάσει Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας.