Χρήστος Γιορδαμλής

Διευθύνων Σύμβουλος PRISMA ELECTRONICS S.A.