Χριστίνα Θεοφιλίδη

Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος