Γιάννης  Παναγόπουλος

Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)

Ο Γιάννης  Παναγόπουλος είναι Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) από το 2006. Από το 1998 υπηρέτησε τη Συνομοσπονδία σε θέσεις κλειδιά, συμπεριλαμβανομένων της Γραμματείας Τύπου και της Γραμματείας  Οργανωτικού.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος άρχισε να εργάζεται το 1974 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Η μακροχρόνια συνδικαλιστική του δράση ξεκίνησε με την εκλογή του στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ) και της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ). Σήμερα είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Προεδρείου της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΣΕΣ).

Συμμετέχει ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας και εκπροσωπεί τη ΓΣΕΕ στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην ΟΚΕ της Ελλάδας.

Η ζωή και το έργο του στο συνδικαλιστικό κίνημα εμπνεύστηκαν από την πεποίθηση ότι, σε μια δημοκρατική κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και αλληλεγγύης, το δικαίωμα στην εργασία είναι θεμελιώδες ενώ η υψηλή ανεργία και οι διακρίσεις είναι απαράδεκτες.

Από το 2010 όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, ήταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα των εργαζομένων ενάντια στο καθεστώς λιτότητας που επιβλήθηκε στην Ελλάδα και στις επιθέσεις στο εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα οποία επλήγησαν βαρύτατα ως αποτέλεσμα των μνημονίων των ΔΝΤ-Ε.Ε-ΕΚΤ.