Γεώργιος Τσακούμης

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (TEE/TKM)

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με MSc στον “Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων”  του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μελετητής Δημοσίων Έργων (1995 έως σήμερα). Ιδρυτής και διαχειριστής των εταιρειών μελετών / συμβούλων μηχανικών Consortis και Consortis Geospatial.

 

Διετέλεσε: Γεν. Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής και Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Μέλος της  Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΤΕΕ. Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας. Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας – Πολεοδομίας & Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Γεν. Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος.