Γεώργιος Ιορδανίδης

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Ο Γεώργιος Ιορδανίδης είναι καθηγητής στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και την Εκπαιδευτική Ηγεσία στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Υπηρετεί ως Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο ΠΔΜ, ως Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΔΜ και ως Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης και την Εκπαιδευτική Ηγεσία. Είναι, επίσης, πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΔΑΜ. Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, τη σχολική διοίκηση και ηγεσία, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Τρία βιβλία και πολλές δημοσιεύσεις του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα περιοδικά καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων