Δρ. Πέτρος Βαρελίδης

Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Yδάτων

Ο Δρ. Πέτρος Βαρελίδης είναι Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σπούδασε χημικός μηχανικός στο Ε.Μ.Π.. και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα σύνθετα υλικά και την ανακύκλωση. 

Επίσης είναι απόφοιτος της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Έχει διατελέσει σύμβουλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαχρονικά από το 2009.

Από τον Δεκέμβριο του 2019 εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Την περίοδο 2016 - 2021 ήταν Διευθυντής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγής (πρώην Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης).


Τις περιόδους 2005 – 2009 και 2013 - 2015 διετέλεσε Ακόλουθος Περιβάλλοντος στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην EE.


Από το  2012 ως το 2013, κατά την προετοιμασία και τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ, υπηρέτησε, ως  Ακόλουθος Περιβάλλοντος, στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ.