Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΙΜΕΤ – Διευθύντρια ερευνών, Επικεφαλής Τομέα Β: «Υποδομές και Δίκτυα, Βιώσιμη Κινητικότητα και Εμπορευματικές Μεταφορές

Η Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση και βελτιστοποίηση των μεταφορικών συστημάτων με γνώμονα την τεχνολογία.
Είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών
ITS Hellas, μέλος του ERTICO (ITS Europe). Είναι μέλος του ΔΣ του Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς Thessaloniki Innovation & Technology Center (Thess INTEC) το οποίο εστιάζει στις συνέργειες 4helix για νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε τομείς προτεραιότητας για την εγχώρια και ξένη αγορά και ηγείται του mega project καινοτομίας Thess INTEC για την κινητικότητα του μέλλοντος. Ηγείται του Cluster για την έξυπνη Βιώσιμη Κινητικότητα και τα αστικά Logistics και είναι επιστημονική υπεύθυνη του Regional Innovation Hub του EIT Urban Mobility στην Ελλάδα. Συντονίζει τέλος το Smart Mobility Living Lab της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (https://smartmlab.imet.gr/), αναγνωρισμένο μέλος του European Association of Living Labs - ENoLL (https://enoll.org/).