Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και το διδακτορικό του σε συμπίεση εικόνων δύο και τριών διαστάσεων από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1992 και το 1997, αντίστοιχα. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η οπτική αναλυτική, η όραση με υπολογιστή, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Έχει διεξάγει πολύ σημαντική επιστημονική έρευνα (765 δημοσιεύσεις, συγκεκριμένα 3 βιβλία, 178 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με κριτές, 54 κεφάλαια βιβλίων και 533 παρουσιάσεις σε Διεθνή Συνέδρια με κριτές). Έχεις συμμετέχει σε περισσότερα από 200 προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης του ΙΠΤΗΛ.

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει επιδείξει πολύ σημαντικό έργο στη διοικητική διαχείριση ως Διευθυντής του ΙΠΤΗΛ (του πιο επιτυχημένου ελληνικού Ινστιτούτου τα τελευταία 7 χρόνια στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα), αλλά και αναλαμβάνοντας το ρόλο του συντονιστή σε περισσότερα από 50 έργα αλλά και το ρόλο του τεχνικού συντονιστή σε πάνω από 30 έργα. Επίσης, συντονίζει τα πιο σημαντικά συμβόλαια του ΙΠΤΗΛ με πολύ σημαντικούς φορείς από τη βιομηχανία, παγκοσμίως. Τέλος, συμμετέχει ενεργά σε 5 spin off εταιρείες που έχουν ιδρυθεί από μέλη του ΙΠΤΗΛ και δραστηριοποιούνται στους τομείς του Διαδικτύου των Πραγμάτων, της επαυξημένης πραγματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης.