Βασίλης Ε. Καφάτος

Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

O Βασίλης Καφάτος είναι Partner (Εταίρος) της Deloitte. Είναι o Clients & Industries Leader της Deloitte στην Ελλάδα και Πρόεδρος του Deloitte Alexander Competence Center. Ειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης εταιρικής και ψηφιακής στρατηγικής, ανασχηματισμού επιχειρηματικού μοντέλου, χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, συγχωνεύσεων & εξαγορών και λειτουργικής βελτίωσης. Διαθέτει σημαντική συμβουλευτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, όπως του τουρισμού, της φιλοξενίας, των επενδυτικών κεφαλαίων, των καταναλωτικών προϊόντων και της βιομηχανίας.  Είναι Έφορος (Trustee) του Διοικητικού Συμβουλίου του Κολλεγίου Ανατόλια, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος  και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Texas at Austin (MBA in Corporate Strategy) και μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην Ηγεσία Επιχειρήσεων από το Institute for Management Development (IMD) – Lausanne.