Αθανασία Θεοδωρίδου

Αν. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΟΑΕΔ

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive MBA) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης κατέχει πτυχίο στον «Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και Μεταπτυχιακό στη «Δημιουργική Γραφή» από το ΕΑΠ.  

Από τον Νοέμβριο 2019 είναι Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον ΟΑΕΔ, θέση στην οποία υπηρέτησε και στο παρελθόν (2012-2015).

Έχει επίσης διατελέσει Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΟΑΕΔ  (2010-2012 και 2015-2019).

Έχει ασχοληθεί  επί σειρά ετών με τον Σχεδιασμό και τη διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΚΤ και ΕΤΠΑ), σε Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης της ΜΟΔ και του Υπ. Παιδείας (1998-2002).  

Επίσης, έχει συμμετάσχει σε πολλά καινοτόμα προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες, όπως το πρόγραμμα Horizon για ΑμεΑ, το Euroqualification, και ως Project Manager σε δύο Erasmus+ Methodology Projects σχετικά με την ΕΕΚ και Μαθητεία στα οποία ο ΟΑΕΔ ήταν ο επικεφαλής εταίρος: NAAGRCY (https://naagrcy.oaed.gr/), το οποίο αξιολογήθηκε ως “Success Story” από την Ε.Ε. και INNO-APPRE-NET (https://ian.oaed.gr/apprenet/), το οποίο επελέγη ως “Best Practice” από το IKY, που είναι ο Εθνικός Φορέας για τα Προγράμματα Erasmus+ στην Ελλάδα.

Συμμετείχε ενεργά, ως Deputy Project Manager, στο έργο της "Αναδιοργάνωσης του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ" που υλοποιήθηκε από το 2013-2017 με τη συνεργασία  των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (Γερμανίας, Μεγ. Βρετανίας, Σουηδίας και Γαλλίας).

Εκπροσωπούσε τον ΟΑΕΔ στο ευρωπαϊκό δίκτυο των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, από το 2010 έως το 2020, ως Assistant to Head of PES και ως Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του δικτύου. Ως εμπειρογνώμονας έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια ως εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ  ή του Υπ. Εργασίας.