Αριστείδης Αλεξόπουλος

Αντιναύαρχος ε.α., Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ΥΠΕΘΑ

Εμπειρία/Σταδιοδρομία

19.05. 2021-Σήμερα: Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του ΥΠΕΘΑ

2019 – 2020: Διοικητής Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού

2017 – 2019: Διευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

2016 – 2017: Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Εξοπλισμών Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

2013 – 2016: Διοικητής Ναυτικού Κλιμακίου Σκαραμαγκά

2011 – 2013: Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης Ναυστάθμου Κρήτης

2009 – 2011: Διευθυντής Διεύθυνσης Συστημάτων Σκάφους Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Δ2)

2006 - 2009: Τμηματάρχης Ναυτικού Κλιμακίου Σκαραμαγκά

2003 – 2006: Τμηματάρχης Ναυτικού Κλιμακίου Κιέλου (Γερμανίας)

2002 – 2003: Τμηματάρχης Διεύθυνσης Εξοπλισμών Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

2000 – 2002: Τμηματάρχης Τεχνικής Διεύθυνσης Ναυστάθμου Σαλαμίνας

1998 – 2000: Υποδιοικητής στη Βάση Υποβρυχίων

1995 – 1998: Πρώτος Μηχανικός στο Υ/Β ΩΚΕΑΝΟΣ

1994 – 1995: Τμηματάρχης Τεχνικού Τμήματος Βάσης Υποβρυχίων

1990 – 1994: Α΄ Μηχανικός στο Υ/Β ΠΟΝΤΟΣ

1988 – 1990: Β΄ Μηχανικός στο Α/Τ ΛΕΩΝ

1986 – 1988: Α/Τ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Εκπαίδευση Έχει φοιτήσει επιτυχώς σε όλα τα προβλεπόμενα από τη σταδιοδρομία του σχολεί