Αντώνης Τσιμπούκης

Γενικός Διευθυντής, Cisco Systems Hellas

Ο Αντώνης Τσιμπούκης κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Cisco στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα από τον Αύγουστο του 2011, ενώ διατελεί και Διευθυντής της Cisco Πορτογαλίας από τον Αύγουστο του 2019. Έχει επίσης διατελέσει για δύο χρόνια Operations Director, υπεύθυνος για την Αρχιτεκτονική Δικτύων στην περιοχή των χωρών της Μεσογείου.
Συνεργάζεται με την Cisco από τον Ιανουάριο του 1998, όπου αρχικά είχε τη θέση του Account Manager για Επιχειρήσεις και τον Δημόσιο Τομέα, ενώ κατείχε διευθυντικές θέσεις στις ομάδες Επιχειρήσεων, Δημόσιου Τομέα και Πάροχων Υπηρεσιών από το 2001. 
Ο Αντώνης Τσιμπούκης είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και κάτοχος MSc στη Μικροηλεκτρονική και Μηχανικών Πληροφοριών από το Liverpool Polytechnic στο Ηνωμένο Βασίλειο.