Ανδρέας Ντατσόπουλος

Βιολόγος - Σύμβουλος Υδατοκαλλιέργειας

Δραστηριοποιείται από το 1985 στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και την περιοχή ΜΑΒΑ, υποστηρίζοντας έργα Υδατοκαλλιέργειας και εταιρείες από Τεχνικές και Διευθυντικές θέσεις.